เบลารุส ‘เต็มไปด้วยความกลัว’ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ยิน

เบลารุส 'เต็มไปด้วยความกลัว' คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้ยิน

Anaïs Marin ผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเบลารุสนำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในเจนีวา โดยชี้ให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดกับกฎหมายอย่างเป็นระบบและจำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเธอกล่าวว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่สำนักงานสิทธิแห่งสหประชาชาติOHCHRประณามการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้ประท้วงหลายแสนคนที่โต้แย้งผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563

“ในขณะที่ความสนใจของโลกจดจ่ออยู่กับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ทั่วโลก

ฉันเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเบลารุสจะต้องไม่ถูกผลักไสให้เป็นเบื้องหลัง” เธอกล่าวเสริมไม่ฟรีหรือยุติธรรมผู้เชี่ยวชาญอิสระรายนี้เน้นย้ำการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่าเป็นตัวอย่างล่าสุดของแนวโน้ม โดยระบุว่ากระบวนการขาดความโปร่งใส และการลงคะแนนเสียงก็ถูกทำลายด้วยการละเมิดร้ายแรงที่ไม่อาจพิจารณาได้อย่างเสรีและยุติธรรม

“การปฏิรูปที่ริเริ่มผ่านการลงประชามติครั้งนี้ เท่ากับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการจัดระบบของอุปสรรคในการทำให้สิทธิมนุษยชนของชาวเบลารุสเป็นจริง” นางมารินกล่าวนอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขเพิ่มเติมยังจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม การสมาคม และการแสดงออกโดยสงบ“ผมกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้กฎหมายตามอำเภอใจซึ่งมีข้อจำกัดอยู่แล้ว” ผู้เชี่ยวชาญกล่าวขยายแดนประหาร

ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติชี้ว่าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยโทษประหารชีวิต

“เป็นการลงโทษพิเศษสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงโดยเฉพาะ” การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาได้ขยายขอบเขตให้รวมถึง “การวางแผน” หรือ “ความพยายาม” ที่จะกระทำสิ่งที่รัฐให้คำจำกัดความว่า การกระทำของผู้ก่อการร้าย

“ฉันกังวลอย่างยิ่งว่าคำจำกัดความที่กว้างและคลุมเครือของ ‘การกระทำของผู้ก่อการร้าย’ อาจถูกตีความรวมถึงการกระทำที่มุ่งเป้าไปที่การใช้สิทธิขั้นพื้นฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย” เธอกล่าวการกดขี่เสรีภาพในรายงานของเธอ ผู้รายงานพิเศษได้บันทึกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่นำไปสู่ ​​”การทำลายล้างเสมือน” ขององค์กรพัฒนาเอกชนอิสระ สื่อ และองค์กรทางวัฒนธรรม

ตามรายงาน เจ้าหน้าที่ได้ขัดขวางการทำงานที่ชอบด้วยกฎหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมาย ผ่านการคุกคามในรูปแบบต่างๆ

“การหดตัวของพื้นที่ราชการทำให้เห็นการเร่งตัวขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอันเป็นผลมาจากนโยบายที่เป็นระบบและตั้งใจที่จะขจัดความท้าทายทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ต่อรัฐบาลผู้ดำรงตำแหน่ง” ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติกล่าว

credit : fpcbergencounty.com
viagrapreiseapotheke.net
houseleoretilus.org
thenevadasearch.com
olivierdescosse.net
seoservicesgroup.net
prosperitymelandria.com
pennsylvaniachatroom.net
theweddingpartystudio.com
kakousen.net